Privacy & Cookies

 

INTRODUCTIE & DEFINITIES

Creative Sports Group heeft dit cookie- en privacy beleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar websites plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van Creative Sports Group. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Creative Sports Group, gevestigd te Woudrichem.

Onder de diensten van Creative Sports Group moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige services en diensten, zowel fysieke, als elektronische, dan wel digitale diensten die Creative Sports Group aanbiedt, zoals op haar (mobiele) website Creative Sports Group.nl aangegeven, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven) en archieven, alsmede online trainingen, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen (hierna: “Diensten”).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van Creative Sports Group afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Creative Sports Group.

 

COOKIEBELEID

Soorten cookies en doeleinden:
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Creative Sports Group maakt op haar website in het kader van haar diensten gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Dit cookiebeleid is van toepassing op de in dit document vermelde website en diensten van Creative Sports Group. Creative Sports Group vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op onze website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt. In het volgende overzicht wordt voor de website van Creative Sports Group aangegeven welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden:

 

 • Noodzakelijke cookies:
  Cookies die noodzakelijk zijn om de diensten van Creative Sports Group te laten functioneren. Creative Sports Group gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.
 • Analytische cookies (geanonimiseerd):
  Cookies die het gebruik van de website van Creative Sports Group analyseren, zodat Creative Sports Group de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. Creative Sports Group gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar website bezoeken. Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de website, maakt Creative Sports Group gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Creative Sports Group anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics, zie Tracking cookies.
 • Tracking cookies:
  Met uw toestemming verzamelen Creative Sports Group en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van Creative Sports Group en de interesses van gebruikers. Creative Sports Group gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP-adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.
 • Social Media cookies:
  Op de website van Creative Sports Group kunnen gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, LinkedIn en Youtube. Social Media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de website van Creative Sports Group via social media direct kunnen delen met anderen. Creative Sports Group heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven: FacebookLinkedIn, en YouTube.Wij maken eventueel gebruik van het embedden van YouTube. Deze partij houdt bij het bekijken van deze video’s via onze website ook informatie bij over kijkgedrag. We embedden deze niet in privacymodus.

 

COOKIE INSTELLINGEN AANPASSEN

Aanpassen cookies instellingen:
Wanneer u onze website voor het eerst benadert, krijgt u een popup te zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. Via de knop Cookie instellingen, kunt u aanpassen welke cookies onze website gebruikt.

Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van Creative Sports Group en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

 

Welke gegevens worden verwerkt:
De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Creative Sports Group verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

 1. Gegevens die door relaties zijn verstrekt om de dienst waarop hij/zij zich op heeft geabonneerd of waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
 2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaat gegevens, bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), kliks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookie beleid”)
 3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc..); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door relaties geïnitieerd worden als door Creative Sports Group zelf.

 

Opslag & beveiliging van gegevens:
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van Creative Sports Group; de websitedatabase of de genoemde derde partijen. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

 

Websites van derden:
Wanneer u op de website of in een van de diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de dienst van Creative Sports Group. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacy beleid van Creative Sports Group niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Creative Sports Group is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

Inschakeling van derden:
Creative Sports Group kan voor de uitvoering en exploitatie van de diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

 

Doorgifte andere landen:
In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Creative Sports Group uw gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten. Creative Sports Group is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

 

Leeftijd:
U garandeert Creative Sports Group dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacy beleid garandeert u ons dat u 18 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

 

Inzage & correctie:
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen aan Creative Sports Group.nl, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Creative Sports Group uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Creative Sports Group op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijziging cookie & privacy beleid:
Het kan voorkomen dat het cookie & privacy beleid van Creative Sports Group wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom zinvol dit cookie & privacy beleid en het gerelateerde cookiebeleid van Creative Sports Group regelmatig te raadplegen.

 

Contact:
Voor vragen over dit cookie & privacy beleid kunt u graag contact met ons opnemen.

 

Creatieve Sports Group

Laatst bijgewerkt: 8 september 2022